El departament: una institució de la República Francesa - Université de Montpellier Accéder directement au contenu
Ouvrages Année : 2010

El departament: una institució de la República Francesa

Fabien Nicolas
  • Fonction : Auteur

Résumé

Els departaments es troben al cor de l'entramat territorial de França des de la Revolució francesa. Encara que la creació de les regions va obrir un important debat sobre la seva existència, a l'actualitat l'oposició entre departaments i regions sembla superada. Avui, a França, el debat sobre l'organització territorial de l'Estat respon a l'emergència de nous interrogants derivats dels processos d'integració urbana que està vivint el continent europeu i, en particular, a l'interrogant de com es pot reorganitzar l'Administració local francesa per reforçar-la davant la competència de les grans metròpolis europees.
Fichier principal
Vignette du fichier
NEGRIER-82-El departament-48821.pdf (889.87 Ko) Télécharger le fichier
Origine Fichiers éditeurs autorisés sur une archive ouverte
Loading...

Dates et versions

hal-02641181 , version 1 (28-05-2020)

Licence

Identifiants

  • HAL Id : hal-02641181 , version 1

Citer

Emmanuel Négrier, Fabien Nicolas. El departament: una institució de la República Francesa. El Centre per a la Innovació Local de la Direcció d’Estudis i Prospectivade l’Àrea de Presidència de la Diputació de Barcelo; Institutde Ciències Polítiques i Socials (ICPS). DIBA - Col·lecció_EstudisSèrie_Govern Local, 18, 81 p., 2010, Diputació de Barcelon, 978-84-9803-443-1. ⟨hal-02641181⟩
42 Consultations
43 Téléchargements

Partager

Gmail Mastodon Facebook X LinkedIn More