Ulusal Kültürlerin Sonu mu? Çeşitlilik Sınavında Kültür Politikaları - Université de Montpellier Accéder directement au contenu
Ouvrages Année : 2015

Ulusal Kültürlerin Sonu mu? Çeşitlilik Sınavında Kültür Politikaları

Résumé

Ulusal kültür politikaları her ülkede kendine özgü bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ama şekli ne olursa olsun, ulusal kültür politikalarının karşısındaki en önemli sorun, küreselleşmeyle kurduğu ilişki biçimidir. Küreselleşme ile kültür arasındaki ilişki konusunda iki karşıt görüş mevcuttur. Bölgesel kimliğin önemini savunan birinci görüşe göre, küreselleşme bizi kültürlerin pazara tabi olduğu ve hiyerarşik bir çerçeveye yerleştirildiği standartlaşmış bir dünya felaketine götürmektedir. Kültürün endüstriyelleşmesini destekleyen ikinci görüşe göre ise, küreselleşme özellikle yerel kültürün gelişmesi için yeni bir fırsattır. Çeşitli ülkelerdeki farklı yaklaşımlara ve somut bazı olaylara yer veren bu çalışma, kültür politikalarının çağdaş dünyadaki geleceği üzerine bilimsel bazı gözlemleri açıklamayı ve gittikçe daha fazla tartışılan bu konuya yeni yaklaşımlar sunmayı amaçlıyor.
Fichier non déposé

Dates et versions

hal-03215705 , version 1 (03-05-2021)

Identifiants

  • HAL Id : hal-03215705 , version 1

Citer

Emmanuel Négrier, Lluís Bonet Agustí. Ulusal Kültürlerin Sonu mu? Çeşitlilik Sınavında Kültür Politikaları. stanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 187 p., 2015, 978-605-399-372-8. ⟨hal-03215705⟩
30 Consultations
0 Téléchargements

Partager

Gmail Mastodon Facebook X LinkedIn More